NAPRAPATINS TRE STEG

BEHANDLING

Smärta är den vanligaste sökorsaken. Oavsett om du har ett hål i en tand, ett magsår eller en skadad disk, kommer inte smärtan förrän orsaken har blivit tillräckligt allvarlig. Smärta är också det som försvinner först vid behandling.

TRÄNING

Nästa steg är rehabiliteringsträning för att få tillbaka funktionen. Ansvaret för rehabträningen ligger till stor del på dig! Vi ger dig verktygen men du måste använda dem. Självklart kommer vi göra allt vi kan för att hjälpa dig på vägen.

FÖREBYGG

Det sista och viktigaste steget i ditt omhändertagande. Mår nervsystemet bra, mår du bra. Kom på regelbundna kontroller hos oss för att motverka besvär i rörelseapparaten. Vi behandlar och ger dig fortsatta tips på övningar!

Smärta och stelhet i ryggens nedre del har ofta samband med långvarig ensidig belastning och felaktig arbetsställning. Lokala muskelspänningar uppstår, ryggradens rörlighet påverkas och det blir allt svårare att hitta en bekväm arbetsställning. Ryggen blir fort trött och en ond cirkel uppstår. Ofta är orsaken sänkt ledfunktion i ryggens leder som ökar aktiviteten i ryggens muskler som då värker.

Naprapaten utreder alltid om det finns några bakomliggande orsaker till din ländryggssmärta och om du ska vidareremitteras till annan vårdgivare för kompletterande undersökning.

Så blir du av med det! Jag hjälper dig att hitta grundorsaken till problemet. Behandlingen syftar till att minska smärtan och att återställa ryggens normala förmåga till rörlighet. Du får även råd om träning, stretchövningar och om hur du ska förändra din arbetsmiljö.

naprapat hjälper vid ryggbesvär


naprapaten hjälper till vid huvudvärk

Besvär i nacke och skuldra innebär smärta, värk eller nedsatt funktion i den ena eller båda kroppsdelarna. Dessa besvär kan variera i svårighet och vara under kortare eller längre perioder. Besvären återkommer ofta i de fall muskulära obalanser kvarstår pga för lite träning och för mycket statiskt arbete. Smärta i nacke och skuldra beror vanligen på en felaktig arbetsställning eller långvarig ensidig belastning (kan vara både fysisk och psykosocial). Det kan innebära att en obalans uppstår mellan skuldra och bröstmuskulatur vilket leder till trötta och svaga muskler i skuldran. Ofta uppstår så kallade triggerpunkter som kan ge lokala smärtor men även pirrningar och domningar oftast i den arm som du använder mest.

Positiva effekter av massage med stöd från forskningen:

  • Gör spända muskler mjuka och elastiska
  • Ökar blodcirkulationen i musklerna
  • Stärker immunförsvaret
  • Motverkar stress
  • Ökar rörligheten

Idrottsskada är en skada som uppkommit genom utövande av sport. Idrottsskador kan uppkomma plötsligt t.ex. när ett slag mot buken i boxning ger ruptur av mjälten, eller när en hälsena går av. Många idrottsskador uppkommer genom kumulativ stress på en kroppsdel, vilket då kallas förslitningsskada. Risken för idrottsskador ökar av monoton träning, häftiga styrkeprov, repetetiva rörelser, och för att personen inte återhämtar sig efter träningen.

Ofta uppstår idrottsskador när en idrottare överanvänder en speciell kroppsdel under idrottandet. Till exempel skadas löpares knän ganska ofta, liksom tennisspelares armbågar skadas ofta, något som kallas tennisarmbåge. Idrottsskador hör ofta tätt samman med professionellt utövad sport, och de flesta lag har med sig en sjukgymnast och har nära samröre med sjukvården.

naprapater är mycket duktiga på idrottsskador